Handelsbetingelser for Dansk Søvnapnø Forening

 

Her kan du læse betingelserne for medlemskab af Dansk Søvnapnø Forening

1. FORENINGENS JURIDISKE IDENTITET OG KONTAKTOPLYSNINGER

Navn: Dansk Søvnapnø Forening (foreningen)

Foreningstype: Patientforening

Formål: Foreningens formål er at fremme kendskabet til Søvnapnø og at arbejde til fordel for mennesker, der er ramt af Søvnapnø eller hermed beslægtede sygdomme.

Adresse: Nøddekrigevej 2, 9800 Hjørring

Telefon: 35424126 

E-mail: info@soevnapnoe.dk
Hjemmeside: www.søvnapnø.dk  

CVR nr.: 27098606

 

2. HVEM KAN BLIVE MEDLEM?

Som medlem af foreningen kan optages enhver fysisk eller juridisk person, der har interesse i foreningens formål

Bestyrelsen kan dog med en skriftlig begrundelse afvise en indmeldelse, hvis den finder, at medlemmets hensigter og/eller interesser strider mod foreningens formål og/eller interesser.

Bestyrelsen kan ved enstemmig beslutning ekskludere et medlem,

•    som den finder i alvorlig grad modarbejder foreningens formål eller interesser, eller

•    hvis medlemskab er egnet til at forringe foreningens anseelse

Eksklusionen har virkning fra tidspunktet for bestyrelsens beslutning og skal uden unødigt ophold følges af en skriftlig begrundelse til medlemmet. Medlemmet har ret til at indbringe eksklusionen til prøvelse ved den næstfølgende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. Denne ret har ikke opsættende virkning for eksklusionen.

Vi henviser i øvrigt til foreningens vedtægter der kan læses HER.

 

3. MEDLEMSINDMELDELSE

Der er følgende medlemskategorier: Almindeligt medlemskab, Familie medlemskab og Støtte medlemskab, kategorien vælges i forbindelse med indmeldelsen.

Det er muligt at skifte medlemskategori, hvis betingelserne for den valgte medlemskategori er opfyldt. Dette kan ske ved kontakt til foreningen på info@soevnapnoe.dk

 

4. BETALING

Hvis du melder dig ind til en nedsat kontingentrate som led i en kampagne, gælder rabatten alene i den oplyste kontingentperiode. Herefter fortsætter dit medlemskab til foreningens almindelige kontingentsatser, som du kan finde på medlem.snorker.dk/indmeld.

Betaling af kontingent sker med Dankort, Visa Dankort, MasterCard eller MobilePay. Der opkræves ingen gebyrer ved betaling med betalingskort eller MobilePay. Det er også muligt at tilmelde fremtidige kontingent betalinger til PBS.

Dit medlemskab træder i kraft ved betaling. Hvis du fortryder dit medlemskab inden udløbet af fortrydelsesfristen på 8 dage, tilbagebetales det fulde beløb. Se pkt. 7 nedenfor

 

5. TILMELDING OG BETALING TIL ARRANGEMENTER

Tilmelding og betaling til foreningens arrangementer er bindende. Indbetalte beløb refunderes ikke.

 

6. AFTALENS VARIGHED OG OPSIGELSE

Dit medlemskab er en løbende aftale, der fortsætter, indtil det opsiges af dig. Du kan til enhver til opsige dit medlemskab ved skriftlig henvendelse til foreningen på info@soevnapnoe.dk

Indbetalt kontingent refunderes ikke i tilfælde af opsigelse.

Betaler du ikke dit kontingent forbeholder foreningens sig dog retten til at slette dine medlemsdata efter 2 år.

 

7. FORTRYDELSESRET

Du kan uden begrundelse fortryde din tegning af medlemskab inden for 8 dage efter indmeldelsesdato. Hvis fristen udløber på en fridag/helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Ønsker du at benytte dig af din fortrydelsesret, skal du inden udløbet af fortrydelsesfristen meddele dette til foreningen på info@soevnapnoe.dk

 

8. VILKÅRSÆNDRINGER

Ændring i vilkår eller kontingentsatser sker alene på baggrund af en generalforsamlingsbeslutning eller hvis lovgivningen påbyder dette.

 

9. DINE KONTAKTOPLYSNINGER

Ved indmeldelse bliver du bedt om at oprette dig med angivelse af navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, region, ønsker du elektronisk post?, har du søvnapnø? og fødselsår.  Det er vigtigt, at du udfylder dette korrekt da foreningen sender nyhedsbreve, indkaldelse til generalforsamlinger og vilkårsændringer til den e-mailadresse du opgiver.

Ændringer i dine kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse og fysisk adresse, skal oplyses foreningen hurtigst muligt efter ændringen på info@soevnapnoe.dk. Det er dit eget ansvar at sørge for at foreningen har de korrekte informationer.

 

10. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Alle persondata på foreningens medlemmer håndteres iht Dansk Søvnapnø Forenings Privatlivspolitik, der kan læses HER

Betalingskort oplysninger benyttes ved kontingentbetaling i forbindelse med indmeldelse og betaling ved arrangementer. Dette sker for at gøre det enkelt for dig som eksisterende og kommende medlem af Dansk Søvnapnø Forening og for at lette medlemsadministrationen.

Den årlige fornyelse af medlemskabet opkræves på anden vis.

Betalingskort oplysninger slettes straks medlemmet udmelder sig.

 

 11. ANSVARSFRASKRIVELSE

Foreningen påtager sig ikke ansvar for de på hjemmesiden værende takster, ej heller for følger af de henvisninger og råd, der gives på hjemmesiden. Foreningen forsøger, så vidt muligt, at benytte sig af råd og henvisninger givet af myndigheder og sagkundskaben. I visse tilfælde, f.eks. i forbindelse med patienthistorier og gode råd, har vi ikke myndigheder eller sagkundskaben bag os, men kun erfaring og sund fornuft.

Foreningen er uden ansvar for forhold, der ligger uden for foreningens kontrol.

 

12. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Alle rettigheder til indhold på søvnapnø.dk tilhører foreningen eller foreningens samarbejdspartnere og må ikke kopieres, sælges, distribueres eller gengives uden forudgående indhentning af skriftlig tilladelse.

 

13. OM BRUG AF WWW.SØVNAPNØ.DK

Oplever du problemer med at logge ind på medlemssiderne, bedes du henvende dig til foreningen på info@soenvapnoe.dk. Husk at oplyse medlemsnummer ved henvendelse.

 

14. COOKIES

Foreningen benytter sig af cookies for at forbedre din oplevelse på hjemmesiden. Cookies identificer din computer og tillader at siden husker dine personlige indstillinger. Hjemmesiden vil i mange tilfælde ikke fungere optimalt, hvis du har slået cookies fra i din web-browser. 

 

15. OPLYSNING OM KLAGEMULIGHEDER

Hvis du er utilfreds med foreningens håndtering af dit medlemskab, kan du kontakte foreningen på tlf. 35424126 eller via mail til info@soenvapnoe.dk

Du har også mulighed for at klage til Forbrugerklagenævnet, hvis de nærmere betingelser herfor er opfyldt. Klagen sendes til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.